Posts Tagged:istanbul iç mimarlık

Mimari dekorasyonda , binalarla ilgili olarak mimari, işlevsel, teknik, sosyal, çevresel ve estetik kaygıyı yansıtan form, mekan ve ambiyansın planlanması, tasarlanması ve oluşturulmasıyla ilgilidir. Malzeme, teknoloji, ışık ve gölgenin yaratıcı manipülasyon ve koordinasyonunu gerektirir. İç Mimarlık da, iç mekanların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; tasarım analizi yapan, şantiye

Mimarlık, insan yaşamının içinde geçeceği mekan/mekanları oluşturmak/üretmek amacı ile, yapı/yapı gruplarını kapsayan fizik çevreyi tasarlamak uğraşına verilen isimdir. İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Yapının koordinasyon ve planlama uzmanı mimardır.Mekanların daha yaşanabilir hale gelmesi ve mimari projesinin daha verimli kullanılması ile kullanıcının estetik kaygılar taşıyan bir ortamda yaşamak