Çalışan verimliliği ve ekip ruhunun oluşturulması mekanların doğru planlanmasıyla sağlanmaktadır.

Günümüzde teknoloji ve medya araçları ofis mekanlarının dönüşümünde etkili olmaktadır. Yeni nesil olarak nitelendirmekte olduğumuz Y kuşağının da çalışma ortamına katılımıyla eskiye oranla daha interaktif bir organizasyon ve ofis çalışanlarının konforunun sağlanması ön plana çıkmaktadır.

Yeni nesil ofis tasarımlarında ise çalışan psikolojisi ve sağlığı ön planda tutulmaktadır. Çalışan psikolojisi için verimli çalışma süreciyle birlikle odaklanma

buy kamagra 100mg

, sosyalleşme, öğrenme ve işbirliği kurma önemli parametrelerdir. Hissiz ve alışık olduğumuz geleneksel kurumsal yapıların aksine tüm çalışanların bir ekip ruhu içinde var olmasını önemsemekteyiz. Ekip ruhunu yansıtmak için ortak alanlar, birlikte çalışmaya ve kollektif olmaya olanak sağlaycak iletişim platrformları tasarlamakayız. Bu noktada dinamik ve yaratıcı Y kuşağının rolünün de farkındayız. Daha katılımcı, ne istediğini bilen, “ofis hiyerarşisi”nin yerine kolektif ve ifade özgürlüğünü ön planda tutan Y kuşağı, ofislerde kendi yerlerini kendileri oluşturmak konusunda istekliler. Y Kuşağının potansiyelini ortaya çıkabilmesi için ofis mekanlarının sunduğu imkanlar da önem kazanmaktadır.

1
İş Yeri Dekorasyonu ve Ofis Tasarımlarının Verimliliğe Etkisi